Odprawy celne

Naszą ofertę kierujemy do firm zajmujących się obrotem towarowym z zagranicą.

Na podstawie udzielonego upoważnienia proponujemy Państwu prowadzenie kompleksowej obsługi celnej, a w szczególności.

 • dokonywanie odpraw celnych w procedurze importu i eksportu
 • dokonywanie odpraw celnych z zastosowaniem refundacji wywozowych UE (Wspólna Polityka Rolna),
 • dokonywanie odpraw celnych w procedurze tranzytu (dokument T1, T2),
 • składanie zabezpieczenia na poczet długu celnego w procedurze tranzytu i dopuszczenia do obrotu,
 • uiszczanie w imieniu naszych kontrahentów należności celnych, podatkowych i innych związanych ze zgłaszaniem towaru przed Urzędem Celnym.
 • wypełnianie karnetów TIR, ATA, listów przewozowych CMR,
 • wystawianie świadectw pochodzenia, dokumentów EUR 1, ATR, dokumentów T5, WPR 1, itp.
 • potwierdzanie kart 3 SAD EX wywozowych w oryginale (podstawa do odliczenia podatku VAT w eksporcie) dla klientów dokonujących procedury eksportu z zastosowaniem Wspólnej Procedury Tranzytu.
 • wnoszenie odwołań i innych wniosków podlegających rozpatrzeniu przez organy celne.
 • występowanie o uzyskanie pozwoleń.
 • doradztwo w sprawach celnych.

Prowadzimy usługi składu celnego o dużych powierzchniach

Za wszystkie świadczone usługi ponosimy pełną odpowiedzialność finansową.