Oferta intrastat

Oferta kierowana do firm zajmujących się obrotem towarowym z krajami Unii Europejskiej.

Na podstawie udzielonego upoważnienia proponujemy Państwu prowadzenie kompleksowej obsługi zgłoszeń statystycznych INTRASTAT a w szczególności:

  • sporządzanie deklaracji Intrastat w przywozie i wywozie,
  • ewidencjonowanie wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów (WDT),
  • ewidencjonowanie wewnątrzwspólnotowych nabyć towarów (WNT),
  • sporządzanie faktur wewnętrznych VAT,
  • przesyłanie danych do właściwej Izby Celnej,
  • reprezentowanie podmiotów gospodarczych przed organami celnymi,
  • wnoszenie wniosków i odwołań podlegających rozpatrzeniu przez organy celne.